mask

Zabezpieczenie ogniochronne stali

Zabezpieczenie ogniochronne stali jest istotne nie tylko w przypadku budowlanych konstrukcji stalowych, ale również w kwestii innych elementów z danego materiału. Z naszej strony zapewniamy różne formy ochrony stali przed ogniem, w taki sposób, aby były przystosowane do danego urządzenia czy instalacji. Dzięki naszym zabezpieczeniom materiał zwiększy swoją trwałość i nie ulegnie obniżeniu plastyczności podczas bardzo wysokich temperatur.

Oferowane formy ochronne nadają się nie tylko do zabezpieczenia ogniowego konstrukcji stalowych, ale także do mniejszych elementów ze stali. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dokładnych informacji.