mask

Piaskowanie konstrukcji stalowych

Czyszczenie strumieniowo-ścierne jest procesem polegającym na mechanicznej obróbce powierzchni. Popularna nazwa „piaskowanie”, wywodzi się z materiału, który po raz pierwszy został wykorzystany jako ścierniwo w 1870 r. Obróbka strumieniowo-ścierna jest wykonywana przez skierowanie na powierzchnię strumienia piasku i sprężonego powietrza, podawanego pod wysokim ciśnieniem. W ten sposób specjalnie przygotowane ścierniwo uderza z dużą prędkością w materiał, który ma zostać oczyszczony. Piaskowanie konstrukcji stalowych i innych elementów pozwala na uzyskanie równej, oczyszczonej z rdzy powierzchni. W procesie obróbki zyskuje ona również odpowiednią chropowatość, dzięki której nanoszone zabezpieczenia ogniochronne czy antykorozyjne mają lepszą przyczepność.

Dysponujemy odpowiednim sprzętem i wiedzą na temat technologii, dzięki którym oferujemy:

  • piaskowanie konstrukcji stalowych,

  • piaskowanie powierzchni metalowych, betonowych,

  • czyszczenie zbiorników na wodę, nieczystości, paliwo,

  • czyszczenie felg samochodowych,

  • obróbkę strumieniowo-ścierną rurociągów.

Zapraszamy do złożenia zapytania o bezpłatną wycenę. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Firma Techrom zapewnia piaskowanie konstrukcji stalowych przy użyciu piasku lub żużla pomiedziowego.

Oferujemy poniższe klasy czyszczenia elementów. Zapewniają one właściwą szorstkość, która jest wymagana do malowania określonych konstrukcji stalowych.

Sa 2 - Na oglądanej powierzchni bez powiększenia nie może być rdzy, powłoki malarskiej, czy obcych zanieczyszczeń. Dopuszczalne drobne zanieczyszczenia.

Sa 2,5 - Na oglądanej powierzchni bez powiększenia nie może być rdzy, powłoki malarskiej, czy obcych zanieczyszczeń. Mogę pozostać jedynie drobne plamki.

Sa 3  - Obróbka strumieniowo-ścierna do stali wzrokowo czystej. Powierzchnia powinna mieć jednolitą metaliczną barwę. Możliwe do uzyskania tylko przy nowych elementach stalowych.

 

Piaskowanie