mask

Zabezpieczenia ognioochronne

Pożar stanowi poważne zagrożenie dla ludzi i mienia. Trudny do opanowania żywioł pochłania wszystko na swojej drodze. Dlatego bezpośredni kontakt z ogniem nie tylko powoduje straty materialne. Może też przyczyniać się do utraty zdrowia, a nawet życia. Bezpieczeństwo obiektu i znajdujących się w nim osób zależy od zastosowanych form ochrony. Niezwykle istotna jest stabilność, która pozwala na ewakuację czy ograniczenie strat. Wykonywane przez nas zabezpieczenia ogniowe konstrukcji stalowych poprawiają parametry materiału i ograniczają zmiany w jego strukturze pod wpływem wysokich temperatur.


Rodzaje zabezpieczeń ogniochronnych w zależności od rodzaju konstrukcji

Dzięki różnorodności dostępnych form ochrony, wykonujemy:

Wykorzystywane w naszej firmie metody ochrony powyższych elementów nie tylko stanowią skuteczną barierę przed ogniem. Nie przepuszczają także wody, co z kolei sprawia, że po ewentualnym gaszeniu pożaru poszczególnie instalacje czy powierzchnie nie ulegną zniszczeniu. Z tego powodu są to również skuteczne zabezpieczenia antykorozyjne.

Oczywiście najbardziej kompleksową usługą w naszej firmie są zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków. Dzięki nim możesz być pewny, że w razie powstania ognia pracownicy czy mieszkańcy poszczególnych pomieszczeń zdążą się ewakuować, a służby ratownicze dotrą na czas. W ramach tej usługi wykorzystujemy rożne rozwiązania zarówno płyty, farby jak i natryski.

Rodzaje odporności ogniowej

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stanowią formę dodatkowej ochrony, którą warto poprzedzić starannym wyborem odpowiednich materiałów budowlanych.
Przy
ich kupowaniu należy zwrócić uwagę na to, czy spełniają one normy ochrony przed pożarem. Najczęściej możemy spotkać zabezpieczenia ogniowe R30, R60 i R120. Litera oznacza odporność w trakcie pożaru danej konstrukcji na zniszczenie i utratę nośności lub stateczności. Liczby oznaczają czas, w którym dany element będzie odporny na niszczące działanie ognia. Przez ten czas pracownicy czy mieszkańcy będą mogli się bezpiecznie ewakuować.

Zabezpieczenia Ognioochronne