mask

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji żelbetonowych

Żelbet powinien się charakteryzować przede wszystkim dużą odpornością na obciążenia stałe i zmienne, trwałością oraz odpornością na ogień. Wobec tego zapewniamy zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych. Jest to istotne nie tylko ze względu na straty materialne, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników przebywających w budynku. Pożar ma znaczny wpływ na nośność całej konstrukcji – dlatego nasze zabezpieczenia potrafią dostatecznie ochronić materiał przed działaniem ognia.

Nasze zabezpieczenia żelbetu spełniają wszelkie wymagania dotyczące ochrony konstrukcji i znacznie podwyższają odporność ogniową. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zachęcamy do kontaktu.

Zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych metodą natrysków ogniochronnych

Konstrukcje żelbetowe są jednym z kluczowych elementów konstrukcyjnych budynków, dlatego ich odpowiednie zabezpieczenie przed korozją oraz pożarem jest niezwykle istotne. Jedną z metod zabezpieczeń przed ogniem jest technika natrysków ogniochronnych. Polega ona na nanoszeniu specjalistycznej mieszanki, która po wyschnięciu tworzy na powierzchni konstrukcji żelbetowej szczelną i odporną na ogień powłokę. Metoda ta wykorzystywana jest również w przypadku zabezpieczeń ogniowych konstrukcji stalowych. Jednym z najważniejszych parametrów przy stosowaniu natrysków ogniochronnych jest czas odporności ogniowej, czyli okres, przez który dany materiał jest w stanie wytrzymać działanie wysokiej temperatury bez utraty swojej nośności. Natryski ogniochronne pozwalają na zachowanie nośności konstrukcji w czasie pożaru nawet do 4 godzin.

Płyty ogniochronne jako zabezpieczenie ogniowe konstrukcji żelbetowych

Płyty ogniochronne stosowane do żelbetu są specjalnie opracowanymi materiałami mającymi na celu zwiększenie odporności konstrukcji na wysoką temperaturę oraz opóźnienie przewodzenia ciepła. Wykorzystanie płyt ogniochronnych jest szczególnie istotne w przypadku obiektów o podwyższonym ryzyku pożarowym, takich jak hale przemysłowe, magazyny czy miejsca zgromadzeń publicznych. Wykonane ze specjalnych materiałów ognioodpornych, takich jak gips wzmacniany włóknami, płyty ogniochronne tworzą ognioodporną barierę, która opóźnia wzrost temperatury konstrukcji żelbetowej podczas pożaru. Zapewniają tym samym więcej czasu na ewakuację i minimalizują skutki działania ognia. Co więcej, niektóre z płyt są również odporne na wilgoć oraz działanie substancji chemicznych, co pozwala na ich wykorzystanie w różnorodnych warunkach.