mask

Rodzaje zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych?

Pożar jest nieprzewidzianym zdarzeniem, które niszczy wszystko oraz znacząco osłabia wiele elementów budynku. Nie inaczej jest w przypadku konstrukcji stalowych. Możemy je jednak zabezpieczyć, stosując pewne rodzaje zabezpieczeń ognioochronnych konstrukcji stalowych dostarczanych przez firmę Techrom.

Korzystanie z tego rodzaju form zabezpieczeń jest odpowiednio regulowane przepisami prawa budowlanego. Stanowią one, że niektóre elementy budynku powinny charakteryzować się odpornością ogniową. Jest ona wyrażana w minutach, w trakcie których element ogarnięty pożarem będzie w stanie przenieść obciążenia. Wymagana odporność ogniowa zależy od funkcji jaką pełni budynek, jego wielkości oraz rodzaju konstrukcji, która wymaga zabezpieczenia. Należy pamiętać, że niezabezpieczony element stalowy w czasie pożaru nagrzewa się przez co traci swoją nośność. Jeżeli dojdzie do nagrzania elementu do tzw. temperatury krytycznej, to profil nie jest w stanie przenieść dotychczasowych obciążeń, w wyniku czego może dojść do zawalenia obiektu. Wielkość zabezpieczeń pożarowych zależy nie tylko od wymaganej odporności ogniowej, ale również od masywności elementu. Profile o cienkich ściankach potrzebują większych zabezpieczeń ogniochronnych niż te o grubszych.

Rodzaje zabezpieczeń

Ogniochronne farby pęczniejące – są to farby, które w wysokiej temperaturze pożaru pęcznieją, tworząc w ten sposób warstwę ochronną. Dzięki temu wydłuża się czas nagrzewania elementu stalowego, dając czas na ewakuację budynku. Element stalowy należy malować najpierw warstwą podkładową, potem wspomnianą farbą pęczniejącą, a na koniec warstwą nawierzchniową. Dzięki temu jest on zabezpieczony na wypadek pożaru oraz korozji. Farby pęczniejące są najczęściej stosowane w przypadku odporności ogniowych do 60 minut, jednak bardziej masywne profile można zabezpieczyć nawet na 120 minut.

Płyty ogniochronne – tak samo jak farby pęczniejące, płyty ogniochronne wydłużają czas nagrzewania się konstrukcji. Zabezpieczony antykorozyjnie element stalowy możemy zabudować w całości odpowiednimi płytami i zabezpieczyć go w ten sposób na wypadek pożaru. Płyty można również wykorzystać do zabezpieczeń elementów żelbetowych, gęsto żebrowych i drewnianych. Przy ich wykorzystaniu można uzyskać odporność ogniową nawet do 240 minut.

Natrysk ogniochronny – polega on na pokryciu konstrukcji masą składającą się zazwyczaj z rozdrobnionej wełny, perlitu, wermikulitu oraz cementu lub gipsu z dodatkami. Podobnie jak płyty, można go wykorzystać do zabezpieczeń nie tylko stali, ale również konstrukcji żelbetowych, gęsto żebrowych i drewnianych. Możliwe jest uzyskanie odporności ogniowej nawet do 240 minut.