mask

Rodzaje farb i systemów antykorozyjnych

Rdza obniża trwałość konstrukcji stalowych, dlatego stosuje się różne zabezpieczenia antykorozyjne stali. Rury maluje się od wewnątrz i od zewnątrz, co daje gwarancje stuprocentowej ochrony przed powstawaniem ognisk rdzy. Stosowane powłoki chronią także przed nadmiernym ścieraniem się wewnętrznej powierzchni rur.

Wyróżniamy dwa podstawowe systemy antykorozyjne:

  • Trwałe – wieloletnia ochrona elementów wystawianych na stałą ekspozycję na czynniki atmosferyczne;
  • Czasowe – powłoki nakładane na przykład na czas transportu. Mają zagwarantować ochronę w czasie przechowywania w magazynie lub transportu statkiem.

Stal w wyniku długotrwałego kontaktu z powietrzem i wodą może rdzewieć, dlatego konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych. Elementy ze stali są piaskowane i malowane proszkowo, co skutecznie eliminuje zjawisko rdzewienia. Zabezpieczenie antykorozyjne rur od wewnątrz konieczne jest w przypadku rur przeznaczonych do transportu płynnych mediów.

Metalizacja

Jedną z metod zabezpieczania przed korozją jest metalizacja natryskowa. Zabieg metalizacji polega na stworzeniu na stalowej powierzchni antykorozyjnej powłoki. Proces sprowadza się do podgrzewania metalu do temperatury topnienia i nanoszeniu go na zabezpieczane materiały poprzez natrysk. Powstająca w ten sposób powłoka jest równomierna i spójna.

Jak działa powłoka antykorozyjna?

Farby antykorozyjne nakłada się na przygotowane wcześniej podłoże – powierzchnia jest piaskowana, a następnie nanoszony jest podkład, który izoluje od szkodliwego wpływu otoczenia. Farba nawierzchniowa decyduje o kolorze i stopniu połysku, a także chroni przed destrukcyjnym wpływem czynników atmosferycznych.

Farby antykorozyjne mogą stanowić szczelną barierę oddzielającą podłoże od otoczenia. Stosuje się także farby tworzące warstwę pasywną lub zapewniające ochronę protektorową, która ma zdolności samoregenerujące.