mask

Od czego zależą wymagane zabezpieczenia ogniochronne?

Zabezpieczenia ogniochronne bierne to rozwiązania konstrukcyjne, które zwiększają odporność materiałów budowlanych w warunkach pożaru. Celem stosowania zabezpieczeń jest ograniczenie skutków oddziaływania termicznego oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się ognia. Wykonujemy głównie zabezpieczenia ognioochronne stali i konstrukcji żelbetowych, a od rodzaju materiału zależy rodzaj wymaganych zabezpieczeń.

Izolacje powłokowe to zabezpieczania ogniochronne stali charakteryzujące się łatwością aplikacji, niską masą własną oraz estetycznym wyglądem. Do tej kategorii zaliczamy powłoki pęczniejące zmieniające objętość pod wpływem ognia oraz różnego rodzaju substancje i materiały opóźniające rozprzestrzenienia się płomienia i dymu. Rodzaj zastosowanej izolacji zależy od specyfiki materiału i występujących czynników.

Jakie zabezpieczenia ogniochronne stosuje się do konstrukcji stalowych?

W przypadku konstrukcji stalowych istotnym problemem jest tempo nagrzewania się materiału w całym przekroju poprzecznym, co skutkuje degradacją właściwości stali. Właśnie dlatego stosujemy głównie materiały izolujące przed ogniem w postaci farb, natrysków i płyt. W zależności od funkcji i wymiarów konstrukcji stalowych wykorzystujemy farby pęczniejące w wysokiej temperaturze, płyty z wełny, cementu lub gipsu spowalniające nagrzewanie oraz natrysk z wermikulitu, wełny lub perlitu o bardzo dobrych właściwościach termicznych. Farby pęczniejące w warunkach pożaru zwiększają swoja objętość i tworzą szczelną powłokę chroniącą przed ogniem. Celem zabezpieczeń jest wydłużenie czasu dochodzenia materiału do temperatury krytycznej, co pozwala na przeprowadzenie akcji gaśniczej, zanim dojdzie do poważnych w skutkach uszkodzeń.