mask

Które elementy instalacji przemysłowych należy szczególnie chronić przed ogniem?

W zakładach przemysłowych stosowane są różnego typu maszyny przeznaczone do wykonywania konkretnych zadań. Montowane są także odpowiednie instalacje przemysłowe.

Czym charakteryzują się instalacje przemysłowe?

Instalacje przemysłowe montowane w zakładach mogą być różnego rodzaju. Bardzo ważna jest instalacja dźwiękochłonna. Zdecydowana większość maszyn generuje wysoką temperaturę, dlatego konieczne jest zabezpieczenie przez ich nadmiernym przegrzewaniem się. W tym celu montowana jest instalacja termiczna ciepłochłonna. Izolacje termiczne zimnochłonne to kolejny rodzaj instalacji stosowanych w przemyśle. Należy także pamiętać, że do konkretnego pomieszczenia lub urządzenia muszą być doprowadzone: woda, prąd czy gaz bądź inne źródła energii. Każdy rodzaj instalacji wymaga odpowiedniej konserwacji i przeglądów. W razie awarii konieczna jest szybka naprawa, gdyż uszkodzona instalacja stanowi poważne zagrożenie dla pracowników. Bardzo ważną sprawą przy wszystkich instalacjach przemysłowych są prace antykorozyjne i zabezpieczenia ogniochronne.

Jakie są rodzaje zabezpieczeń ognioochronnych instalacji przemysłowych?

Pożar zawsze stanowi poważne zagrożenie dla ludzi i mienia. Ten żywioł jest trudny do opanowania, a bezpośredni kontakt z ogniem może przyczynić się do utraty zdrowia, a nawet życia. Tak naprawdę od zastosowanych środków ochrony zależy bezpieczeństwo zakładu przemysłowego oraz znajdujących się w nim osób. Bardzo ważna jest stabilność, która ma wpływ na skuteczną ewakuację oraz ograniczenie strat. Konieczne jest wykonanie zabezpieczeń ogniowych wszelkich instalacji przemysłowych, tylko wtedy stworzona jest możliwość poprawy parametrów materiału i ograniczenie zmiany w jego strukturze pod wpływem wysokich temperatur. Każda konstrukcja ma inne właściwoścreakcji na ogień, należy więc odpowiednio dopasować do niej rodzaj zabezpieczenia. Wszelkiego typu zabezpieczenia ognioochronne wykonuje Firma Techrom.