mask

Klasyfikacja odporności ogniowej budynków

Klasa odporności pożarowej jest ustalana dla budynku lub jego części, a przepisy zawarte w warunkach technicznych określają pięć klas, czyli A, B, C, D i E, przy czym klasa A jest klasą najwyższą.

W przypadku budynków lub części budynków, które stanowią odrębną strefę pożarową, obowiązują oznaczenia:

 • ZL – budynki mieszkalne i obiekty użyteczności publicznej
 • PM – budynki magazynowe i produkcyjne
 • IN – budynki inwentarskie

Klasy odporności pożarowej określa się w zależności od liczby kondygnacji i wysokości budynku oraz stopnia zagrożenia pożarowego dla osób i mienia. Budynki ZL dzielą się na następujące klasy wysokościowe:

 • Niskie N – budynki do 12 m wysokości lub do 4 kondygnacji
 • Średniowysokie SW – od 12 do 25 m wysokości lub od 4 do 9 kondygnacji
 • Wysokie W – od 25 do 55 m wysokości lub od 9 do 18 kondygnacji
 • Wysokościowe WW – powyżej 55 m nad poziomem terenu

Najwyższa klasa odporności ogniowej wymagana jest dla obiektów WW.

Czym różni się klasa odporności ogniowej od klasy odporności pożarowej?

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że klasa odporności pożarowej dotyczy budynku a klasa odporności ogniowej jego elementów. W praktyce obydwa pojęcia są ze sobą mocno powiązane, ponieważ dla zapewnienia odpowiedniej odporności pożarowej konieczne jest wykonanie poszczególnych części budynku zgodnie z wymogami określonej strefy ogniowej. Niemałe znaczenie mają zabezpieczenia ogniowe konstrukcji stalowych, dzięki którym budynek spełnia wymogi opisane w warunkach technicznych.

Wyróżnia się zatem klasy odporności ogniowej takich elementów jak:

 • Główna konstrukcja nośna
 • Konstrukcja dachu
 • Strop
 • Ściana zewnętrzna
 • Ściana wewnętrzna
 • Przekrycie dachu

Klasa odporności ogniowej definiowana jest oznaczeniami:

 • R – nośność ogniowa
 • E – szczelność ogniowa
 • I – izolacyjność ogniowa

Obok liter w oznaczeniach znajdują się cyfry, które określają czas w minutach, w jakim elementy budynku zachowają swoje właściwości w warunkach pożaru.