mask

Jak zatrzymać proces korozji konstrukcji stalowych?

Korozja to pogorszenie jakości materiału spowodowane oddziaływaniem środowiska. Jest to zjawisko naturalne, wymagające trzech warunków: wilgoci, metalicznej powierzchni i utleniacza zwanego akceptorem elektronów. Proces korozji przekształca reaktywną powierzchnię metalu w bardziej stabilną formę, a mianowicie jej tlenek, wodorotlenek lub siarczek. Powszechną formą korozji jest rdza. Sprawdźmy, jak skutecznie zatrzymać proces korodowania metali.

Jak zapobiegać korozji?

Prostym sposobem zapobiegania korozji jest nakładanie powłoki malarskiej. Powłoki lakiernicze działają jak bariera zapobiegająca przenoszeniu ładunku elektrochemicznego z roztworu powodującego korozję na metal znajdujący się pod spodem. Inną możliwością jest malowanie proszkowe. W tym procesie na czystą metalową powierzchnię nakładany jest suchy proszek; następnie metal jest podgrzewany, co stapia proszek w gładką, nieprzerwaną warstwę. Można stosować wiele różnych kompozycji proszków, w tym akryl, poliester, epoksyd, nylon i uretan.

Kontrola otoczenia

Korozja jest spowodowana reakcją chemiczną między metalem a gazami w otaczającym go środowisku. Podejmując środki w celu kontrolowania środowiska można zminimalizować niepożądane reakcje. Kontrola obejmuje m.in. zmniejszenie ekspozycji na deszcz lub wodę morską oraz sprawdzanie ilości siarki, chloru lub tlenu w otaczającym środowisku. Przykładem może być uzdatnianie wody w kotłach wodnych za pomocą zmiękczaczy w celu dostosowania twardości, zasadowości lub zawartości tlenu.

Ochrona katodowa

Najpowszechniejszym przykładem ochrony katodowej jest powlekanie stali stopowej żelaza cynkiem (proces znany jako cynkowanie). Metoda jest znana jako ochrona katodowa, ponieważ polega na tym, że stal staje się katodą ogniwa elektrochemicznego. Ochronę katodową stosuje się do rurociągów stalowych przenoszących wodę lub paliwo, zbiorników podgrzewaczy wody, kadłubów statków i morskich platform wiertniczych.

Ochrona anodowa

Ochrona anodowa polega na pokryciu stali stopowej żelaza mniej aktywnym metalem, takim jak cyna. Cyna nie będzie korodować, więc stal będzie chroniona tak długo, jak długo będzie pokryta cyną. Ta metoda jest znana jako ochrona anodowa, ponieważ sprawia, że ​​stal staje się anodą ogniwa elektrochemicznego.