mask

Castorama Komorniki

Zleceniodawca: PTB Nickel Sp. z o.o.
Rok realizacji: 2017
Zakres prac: Wykonanie zabezpieczeń ogniochronnych dla konstrukcji stalowej hali Castoramy w Komornikach. Zabezpieczenia wykonano przy użyciu farb pęczniejących dla kategorii R30.

Castorama-Komorniki-3
Castorama-Komorniki-2
Castorama-1