mask

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Konstrukcje betonowe w postaci budynków, mostów czy elementów małej architektury również mogą ulegać zjawisku korozji. Wobec tego należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne betonu. W naszej ofercie dostępne są powłoki, które zapewniają odporność materiału na czynniki atmosferyczne, takie jak:

  • wilgoć,
  • skrajne temperatury,
  • promieniowanie UV.

Co więcej, zastosowanie zabezpieczenia zapewnia trwałość konstrukcji betonowej. Dokładniej ujmując, zmienia właściwości fizyczne materiału, sprawiając, że staje się on bardziej wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne.

Ochrona betonu przed korozją

Ochrona antykorozyjna betonu to proces, którego celem jest zabezpieczenie powierzchni betonowych przed negatywnym wpływem czynników prowadzących do ich uszkodzeń, a w szczególności do korozji. Jedną z metod zabezpieczenia antykorozyjnego jest specjalna powłoka nanoszona na powierzchnię betonu. W tym celu materiał musi być dokładnie oczyszczony z wszelkich zabrudzeń, tłustych plam oraz pyłu, by nic nie ograniczało przyczepności zabezpieczającego preparatu. Następnie aplikuje się materiały antykorozyjne, takie jak impregnaty, powłoki epoksydowe czy poliuretanowe. Ich zadaniem jest stworzenie warstwy ochronnej na betonie, utrudniającej działanie czynników środowiskowych i chemicznych sprzyjających korozji.

Co powoduje korozję betonu?

Zagrożenie korozją występuje przede wszystkim wówczas, gdy beton pozostaje w kontakcie ze środowiskiem zawierającym agresywne substancje chemiczne, takie jak chlorki, siarczany, alkalia czy sole wodne. Wpływ na korozję betonu mają także czynniki atmosferyczne, takie jak wilgoć, opady atmosferyczne i zmiany temperatury. Nieprawidłowe wykonanie lub zastosowanie niewłaściwych materiałów budowlanych również może być przyczyną korozji. Nieodpowiednie proporcje składników mieszanki betonowej, zbyt niska jakość cementu czy zanieczyszczenie użytego kruszywa mogą prowadzić do spadku odporności betonu na korozję.