mask

Zabezpieczenie ogniochronne stali

Zabezpieczenie ogniochronne stali jest istotne nie tylko w przypadku budowlanych konstrukcji stalowych, ale również w kwestii innych elementów z danego materiału. Z naszej strony zapewniamy różne formy ochrony stali przed ogniem, w taki sposób, aby były przystosowane do danego urządzenia czy instalacji. Dzięki naszym zabezpieczeniom materiał zwiększy swoją trwałość i nie ulegnie obniżeniu plastyczności podczas bardzo wysokich temperatur.

Oferowane formy ochronne nadają się nie tylko do zabezpieczenia ogniowego konstrukcji stalowych, ale także do mniejszych elementów ze stali. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dokładnych informacji.

Charakterystyka farb ogniochronnych pęczniejących do stali

Farby ogniochronne pęczniejące do stali są innowacyjnym rozwiązaniem, które umożliwia zwiększenie odporności stalowych konstrukcji na działanie wysokich temperatur. Są to specjalistyczne powłoki, które pod wpływem nagrzewania zaczynają pęcznieć, tworząc na powierzchni metalu warstwę izolacyjną. Kiedy wzrasta temperatura, pod wpływem zachodzącej reakcji chemicznej struktura farby rozszerza się i tworzy porowatą pianę węglową, stanowiącą dobry izolator. W efekcie proces przewodzenia ciepła w kierunku stali jest znacząco opóźniony, co pozwala na ochronę konstrukcji przed uszkodzeniem. Przyjmuje się, że pod wpływem wysokiej temperatury grubość warstwy farby ogniochronnej może zwiększyć się nawet 50-krotnie.

Ochrona stalowych elementów przed ogniem

Zabezpieczenia ogniochronne stosuje się w przypadku stalowych konstrukcji budynków, ale również hal produkcyjnych, magazynów lub rurociągów. Niekiedy jednak konieczne jest wykonanie ognioodpornej powłoki na pojedynczych elementach, takich jak kolumny czy belki nośne. Podobnym zabezpieczeniom podlegają także dla instalacje wentylacyjne i przewody kominowe, przez które dym i ogień z łatwością rozprzestrzeniają się w budynku.